Vážení přátelé!
Děkuji Vám za účast na našem výukově - pobytovém zájezdu a doufám, že jste se nejenom něco užitečného naučili, ale že jste si užili i příjemné relaxace a nezapomenutelné zábavy! Rád bych Vás nyní seznámil s tím, jak projekt "Kréta 2006" vlastně vznikl: když se loni v únoru na mě obrátil ředitel společnosti ISZOS International - pan Andrášik s tím, abych mu pomohl při prezentaci projektu " Národní program počítačové gramotnosti ", který tato firma v ČR koordinuje, netušili jsme, jak velký zájem o tento vzdělávací projekt ze strany veřejnosti bude! Je pravdou, že procento "počítačové gramotnosti" v naší zemi (v porovnání s ostatními státy EU) je na daleko nižší úrovni. Mnoho lidí se domnívá, že počítač ovládat nemusí a že už to nebudou nikdy potřebovat. Ale to je velký omyl. Právě já bych mohl dokladovat, že život bez počítače si dnes již nelze ani představit. A tak jsme se dohodli, že pro Vás připravíme zajímavý zájezd do kolébky evropské civilizace a zajistíme pro Vás takové technické zázemí v místě pobytu, abyste se se základy práce na PC alespoň seznámili. Společně s našimi partnery, které uvádíme níže, se nám to snad podařilo a věřím, že tato dovolená pro Vás byla příjemná! Bude-li zájem, zorganizujeme tuto akci i příští rok. Ať již znovu pro Vás, nebo pro Vaše příbuzné či známé. V tom případě se těším nashledanou!

Váš Petr Novotný

Microsoft  Penta  Tiskárna Garmond
Atlas  AM bike no limits  Vogelburda